GB in de gemeenteraad

GB: “ontbreken heldere afspraken leidt tot onveilig sportpark Waaijenberg”

Op en rondom Sportpark Waaijenberg in Doorwerth is sprake van achterstallig onderhoud aan groen en infrastructuur. Overhangende -dode of gebroken- takken leiden tot onveilige situaties, net als bijvoorbeeld loszittende trapleuningen. Gebruikers van het sportpark geven aan dat het onduidelijk is op welke manier invulling moet worden gegeven aan ieders verantwoordelijkheden voor het borgen van een …

GB: “ontbreken heldere afspraken leidt tot onveilig sportpark Waaijenberg” Lees verder »

Besluitvorming vernieuwen openbare verlichting is uitgesteld

De openbare verlichting in onze hele gemeente is aan vervanging toe. Een groot deel van de lantaarnpalen is sterk verouderd en hadden eigenlijk al vervangen moeten zijn in de afgelopen jaren. Er wordt door de gemeente onderhandeld met een externe partij die de openbare verlichting totaal gaat vernieuwen én de komende 20 jaar zorg draagt …

Besluitvorming vernieuwen openbare verlichting is uitgesteld Lees verder »

Duidelijk signaal voor sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling

Het feit dat iedere inwoner zich thuis moet kunnen voelen in onze gemeente lijkt een vanzelfsprekend iets. Het is namelijk ook zo bij wet geregeld. Maar helaas blijkt in de praktijk dat dit niet altijd het geval is. In de raadsvergadering van december werd de zogenaamde Regenboogmotie ingediend, gericht op de LHBT gemeenschap, waarna een …

Duidelijk signaal voor sociale acceptatie en gelijkwaardige behandeling Lees verder »

Minder belasting voor dorpshuizen en verenigingsgebouwen?

GemeenteBelangen heeft het initiatief genomen om het tarief van de onroerend zaak belasting (OZB) voor dorpshuizen, en gebouwen van (sport)verenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen te verlagen. Als steuntje in de rug bij het onderhoud van de gebouwen, veelal door vrijwilligers uitgevoerd. GB ziet verenigingen als één van de lokale pijlers in onze dorpen; …

Minder belasting voor dorpshuizen en verenigingsgebouwen? Lees verder »

Veilige watersport op de Nederrijn

Voor veel inwoners en bezoekers is de Nederrijn een geliefd recreatiegebied voor zeilen, roeien, varen of waterskiën. Zwemmen in de rivier is uiteraard strikt verboden. Een groot deel van de recreanten zijn verenigd in Renkumse watersportverenigingen. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat watersporters op een veilige manier met elkaar kunnen recreëren op de rivier. Snelvaartverbod dupeert …

Veilige watersport op de Nederrijn Lees verder »

GB: “Flinterdunne begroting gebaseerd op doorschuiven van risico’s”

De fractie van GB heeft woensdag 31 oktober tégen de Renkumse begroting 2019 gestemd.  Ook de fracties van CDA en PRD stemden tegen deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode. GroenLinks, D66, VVD en PvdA gingen echter wél akkoord met de begroting van 83 miljoen euro, die daardoor met 14  tegen 9 stemmen is aangenomen. …

GB: “Flinterdunne begroting gebaseerd op doorschuiven van risico’s” Lees verder »

Afvalscheiding is succesvol. Maar tegen welke prijs voor inwoners?

In 2017 is de nieuwe afvalinzameling in onze gemeente gestart. Belangrijkste doel: het behalen van een scheidingspercentage van 75%.  In de raadscommissie van november 2018 is de evaluatie besproken van het gevoerde beleid.  De fractie van GemeenteBelangen heeft met belangstelling kennis genomen van de resultaten. Het geboden serviceniveau aan inwoners heeft een grote rol gespeeld, …

Afvalscheiding is succesvol. Maar tegen welke prijs voor inwoners? Lees verder »

Initiatief GB komt tot uitvoering

‘In geval van noodkaart’ bij iedere inwoner in de bus Elke inwoner krijgt in december een ‘In geval van noodkaart’ in de brievenbus, samen met de verspreiding van de nieuwe gemeentegids. De kaart is een initiatief van GemeenteBelangen. ‘GB is van mening dat de kaart in Renkum van meerwaarde is’, zegt raadslid Paul Janssen. ‘Het …

Initiatief GB komt tot uitvoering Lees verder »

GB over de Perspectiefnota: “Hoe robuust is deze visie?”

Wat mogen inwoners komende 4 jaar verwachten van het beleid van de coalitie (GL-D66-VVD-PvdA)? Dat stond woensdag 26 september centraal in de raadsvergadering bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2022. De fractie van GemeenteBelangen mist in deze nota zowel focus als financieel realisme. GB Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem was heel duidelijk: “Zonder focus en kleine stappen …

GB over de Perspectiefnota: “Hoe robuust is deze visie?” Lees verder »

Opdracht aan college: span je tot het uiterste in voor oplossen milieuhinder Parenco

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september een duidelijke opdracht gekregen van alle fracties: breng inwoners, papierfabriek Parenco en de Provincie  bij elkaar en span je tot het uiterste in voor een oplossing van de milieuhinder. In een raadsbreed gesteunde motie wordt het college opgedragen om een stappenplan te maken waarin wordt aangegeven op …

Opdracht aan college: span je tot het uiterste in voor oplossen milieuhinder Parenco Lees verder »