GB in de gemeenteraad

Aandacht voor verkeersveiligheid rond Doelum

De fractie van GemeenteBelangen heeft de verkeersveiligheid in onze dorpen hoog in het vaandel staan.  Een aantal straten rondom Doelum in Renkum heeft nog steeds onduidelijke of gevaarlijke situaties, ondanks eerdere vragen hierover. Daarom heeft GB in juli opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college. De gevaarlijke situatie op de kruising Hogenkampseweg/Meester van Damweg/ Nieuwe …

Aandacht voor verkeersveiligheid rond Doelum Lees verder »

Oproep aan college: focus nu eens écht op de basis, anders doet de Provincie het

Welke bezuinigingen wil het college doorvoeren om het gat van 5 miljoen te dichten? Dat stond woensdag 26 juni centraal in de raadsvergadering bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019-2023. De fractie van GemeenteBelangen hamerde op een kordate aanpak: focus op de basis en nú doorpakken. Stop dus meteen met alle nieuwe ambities die veel …

Oproep aan college: focus nu eens écht op de basis, anders doet de Provincie het Lees verder »

Verplichte energiemaatregelen bij lening voor woningaanpassing

Als je uitsluitend levensloopbestendige maatregelen voor je woning wilt, wordt je door dit college tóch verplicht tot het nemen van dure energiemaatregelen. GB wil juist keuzevrijheid voor inwoners.  Huiseigenaren kunnen een bewuste keuze maken om een lening aan te gaan voor verbeteringen aan de woning. Verbetering op het gebied van bijvoorbeeld Duurzaamheid, Toekomstbestendig of een …

Verplichte energiemaatregelen bij lening voor woningaanpassing Lees verder »

Verbeterd plan voor méér openbare toiletten

In de Renkumse  dorpen zijn weinig openbaar toegankelijke toiletten. Dat is problematisch voor buik- en blaaspatiënten, ouderen, mensen in een rolstoel of ouders met kleine kinderen; zij durven of kunnen vaak niet ‘de straat op’ omdat ze niet met zekerheid snel over een toilet kunnen beschikken. In de raadsvergadering van 29 mei diende D66 een …

Verbeterd plan voor méér openbare toiletten Lees verder »

Geen geld meer voor inwonersinitiatieven?

Zijn er nu wel of geen mogelijkheden om inwonersinitiatieven te steunen met subsidies of cofinanciering vanuit de gemeente? Namens GemeenteBelangen heeft Frank Huizinga hierover vragen gesteld in de commissievergadering van 15 mei. “Neem als voorbeeld het verzoek van stichting ‘De 8 van Heelsum’. Zij vroegen een bijdrage van de gemeente om wederom een wielerronde  te …

Geen geld meer voor inwonersinitiatieven? Lees verder »

GB: “Nieuwe basisschool Doorwerth is noodzakelijk. Maar wél met een realistisch plan”.

Er komt een nieuw gebouw voor basisscholen De Dorendal en Atlas. Een belangrijke eerste stap in de realisatie van Centrumplan Doorwerth; het is de start van het Leer en Ontmoetingscentrum (LOC). Het plan van het college is echter zeer kritisch ontvangen en door de gemeenteraad unaniem flink aangepast. De gevraagde 8 miljoen euro komt er …

GB: “Nieuwe basisschool Doorwerth is noodzakelijk. Maar wél met een realistisch plan”. Lees verder »

Tunnel bij station Wolfheze weer stap dichterbij

De Wolfhezerweg is de laatste grote overweg op het steeds drukker wordende treintraject Arnhem-Utrecht. GemeenteBelangen pleit al jarenlang voor de realisatie van een veilige, ongelijkvloerse kruising midden in het dorp Wolfheze. Op 24 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de uitgangspunten voor een tunnel onder het spoor door. Dat betekent groen licht voor verdere …

Tunnel bij station Wolfheze weer stap dichterbij Lees verder »

Coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar over bouwplan Moviera

Wel of niet instemmen met de bouwplannen voor het Moviera-terrein in Oosterbeek? Dat was de grote vraag in de raadsvergadering van 24 april. GemeenteBelangen had een duidelijk antwoord. Nee, nu niet instemmen met dit plan van het college. Reden: het ontbreken van een actuele woonvisie en het ontbreken van draagvlak bij omwonenden. Raadslid Jan Streefkerk: “De …

Coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar over bouwplan Moviera Lees verder »

Achterstallig onderhoud sportparken loopt wéér verder op

Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van de huidige twee kernsportparken Wilhelmina en De Bilderberg. De gemeente wil af van het beheer en onderhoud van de sportparken en voert daar al een aantal jaren gesprekken over met de gebruikers. En zolang die onderhandelingen al lopen, wordt er zeer beperkt onderhoud uitgevoerd. In …

Achterstallig onderhoud sportparken loopt wéér verder op Lees verder »

Vrijwel lege raadsagenda: heeft het college onze gemeente wel onder controle?

De raadsvergadering van februari had een opmerkelijk lege agenda. De twee geplande grote onderwerpen –vernieuwen openbare verlichting en bodemkwaliteitskaart–  werden door het college van de agenda afgevoerd, mede naar aanleiding van veel onduidelijkheden in de raadscommissie halverwege februari. De fractie van GemeenteBelangen gaf daarna aan teleurgesteld te zijn dat het college op zo’n belangrijk onderwerp waar …

Vrijwel lege raadsagenda: heeft het college onze gemeente wel onder controle? Lees verder »