Arthur van Hees

Fractieondersteuner

Mijn naam is Arthur van Hees. Als inwoner van Oosterbeek neem ik regelmatig informatie over ontwikkelingen in onze gemeente tot mij. Dit kan zijn per post, via internet, van horen zeggen en via de krant.

Wanneer is er een raadsvergadering? Welke besluiten zijn er genomen in onze gemeente? Waarom is hier een rotonde geplaatst en waarom zijn de gemeentebelastingen gewijzigd?
Welke projecten worden er de komende jaren gefinancierd met mijn geld? Wat gaat de koers in mijn regio worden? Wat is de visie van de gemeente op de woningmarkt, het sociale veld en het MKB?

Dit is prachtig, maar wat doe je er uiteindelijk mee? Wat moet je doen als je daar als burger en lokale ondernemer daadwerkelijk invloed op wilt uitoefenen?
Om als burger mee te kunnen denken, invloed uit te kunnen oefenen en toezicht te houden, heb ik mij aangesloten bij GemeenteBelangen. Ik denk dit te kunnen doen vanuit mijn jarenlange ervaring als vrijwilliger en mijn uitgebreide netwerk in deze regio.

Met mijn betrokkenheid als vrijwilliger, ondernemer en bewoner van ons mooie dorp Oosterbeek zal ik als lid van GemeenteBelangen een luisterend oor zijn voor mijn omgeving. Ik kijk uit naar de input van mijn mede vrijwilligers, ondernemers en dorpsgenoten.

Image module