GemeenteBelangen (GB) is sinds de verkiezingen van 2018 de tweede partij van Renkum. GB voert als grootste lokale partij de oppositie aan en zal het coalitieakkoord ‘Zes dorpen, één Renkum’ zo veel als mogelijk verbeteren. Met realisme, in het belang van inwoners.

GB actueel

Onze meest recente berichten
Lees alle berichten
GB heeft 4 zetels in de gemeenteraad. Met een echt lokale bril komen we op voor de Renkumse Maat.

De fractie van GB wordt gevormd door de raads- en commissieleden Daniëlle, Paul, Jan, Oswald en Harm. Zij worden ondersteund door de fractievolgers van  Team GB.

Team member
Danielle van Bentem
Fractievoorzitter
"constructief, kritisch en vol energie oppositie voeren"
Danielle van Bentem
Fractievoorzitter
"constructief, kritisch en vol energie oppositie voeren"
Danielle van Bentem
Fractievoorzitter
"constructief, kritisch en vol energie oppositie voeren"
Team member
Paul Janssen
Raadslid
"heldere keuzes maken én verantwoordelijkheid pakken"
Paul Janssen
Raadslid
"heldere keuzes maken én verantwoordelijkheid pakken"
Paul Janssen
Raadslid
"heldere keuzes maken én verantwoordelijkheid pakken"
Team member
Jan Streefkerk
Raadslid
"open en positief de dialoog opzoeken"
Jan Streefkerk
Raadslid
"open en positief de dialoog opzoeken"
Jan Streefkerk
Raadslid
"open en positief de dialoog opzoeken"
Team member
Oswald Velthuizen
Raadslid
"inwoners een luisterend oor geven en daadwerkelijk een stem"
Oswald Velthuizen
Raadslid
"inwoners een luisterend oor geven en daadwerkelijk een stem"
Oswald Velthuizen
Raadslid
"inwoners een luisterend oor geven en daadwerkelijk een stem"
Team member
Harm Giezen
Commissielid
"luisteren naar inwoners en ideeën een plek geven bij gemeentelijke vraagstukken"
Harm Giezen
Commissielid
"luisteren naar inwoners en ideeën een plek geven bij gemeentelijke vraagstukken"
Harm Giezen
Commissielid
"luisteren naar inwoners en ideeën een plek geven bij gemeentelijke vraagstukken"
Wat is onze drijfveer?

GemeenteBelangen gaat ervan uit dat alle inwoners in staat worden
gesteld om zelfstandig en in harmonie te wonen, te werken en te recreëren.

Image module
Image module

GemeenteBelangen volgt geen landelijk politiek programma. Wij zetten ons in voor de belangen van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Renkum. We zijn al 35 jaar dé lokale politieke partij met een betrokken, actieve en realistische houding.

We willen inwoners inspireren om mee te denken en mee te helpen. Afwachten en wijzen naar een ander zit niet in onze genen; verantwoordelijkheid nemen wél. Keuzes maken ook, waarbij GB altijd kijkt met een lokale bril. Wij noemen dat de ‘Renkumse Maat’. In onze campagne hebben wij dit op deze wijze gepresenteerd.

Image module